top of page

VERDISKAPENDE TJENESTER FOR INDUSTRIEN

TJENESTE- OG FAGOMRÅDER

PERITI


Våre seniorkonsulenter har operativ og virkelighetsnær erfaring og utfører oppdrag spesielt rettet mot prosess-, bioindustrien og annen Industri. Vi bidrar med kompetanse i alle faser av kundens prosjekt. 
 

Våre konsulenter har kompetanse tilpasset oppgaven; teknisk og kommersiell kompetanse, strukturert metodikk og er erfarne verdiskapere i industriens tjeneste. Kompetanse og nettverk gjør oss i stand til å møte oppdragsgivers mål til verdiskapning ved å levere partnerskap til teknisk utvikling og realisering av nye industrielle prosesser og produkter.
 

Vi jobber også mye med rådgivning og interimledelse over hele landet. Interimledelse gir tilgang til lederkompetanse i en avtalt periode og innebærer for kunden rask tilgang til våre ressurser. Periti´s interimkonsulenter har relevant og lang erfaring relatert til ledelse, kriseledelse, snuoperasjoner, strategisk endring, nysatsning, prosjektledelse, Supply Chain, innkjøp, økonomi og finans.

Vi har i tillegg til våre konsulenter stor bredde og kapasitet gjennom våre samarbeidspartnere gjennom enkeltleveranser og/eller i form av prosjektteam.

Kjell Simonsen, CEO

OM OSS

Etablert i 2015


Medlem av Industrial GreenTechEYDE-nettverket, GIC (Green Industry Cluster).


Kompetansemegler i Telemark fra 2017.


Erfarne frittstående konsulenter som har operativ og virkelighetsnær erfaring.


Bemanner prosjekter og prosesser med egne konsulenter, fra vårt nettverk eller via samarbeids-selskaper.


Hovedfokus: Prosess- og Bioindustri, Annen Industri, Rådgivning og Interimledelse.


Eies av 5 seniorkonsulenter  med lik eierandel inklusiv selskapets egne aksjer.


Fokusområder: Oslo, Buskerud, Telemark, Vestfold og Agder.

Om oss
Tjenester

KUNDER OG REFERANSER

Våre kunder er ofte store, internasjonale foretak innen industri, produksjon, forskning eller andre tekniske fagområder, der hvor det er behov for tung faglig kompetanse.

SAMARBEIDS-PARTNERE

Våre konsulenter samarbeider tett med våre samarbeidspartnere innen nyskaping, investering, omlegging og forandring mot prosess- og bioindustri, annen industri og innovasjon.

TJENESTER OG FAGOMRÅDER

Våre konsulenter har erfaring og kompetanse innenfor både generelle og spesialiserte fagområder. Om nødvendig setter vi sammen større tverrfaglige team med spesialister for å løse de utfordringene du måtte ha.

KONTAKT

Vennligst ta kontakt her!

+47 91 12 11 00

Vi befinner oss på Herøya i Porsgrunn

Dine detaljer er sendt!

Kontakt
bottom of page