top of page

VERDISKAPENDE TJENESTER FOR INDUSTRIEN

TJENESTE- OG FAGOMRÅDER

PERITI

Periti´s konsulenter har lang erfaring både fra operativ drift samt store og små utbyggings-prosjekter - fra forstudier til realisering. Vi har seniorpersonell innen fagdisipliner som; prosjektledelse/-styring, mekanisk, prosess og el/automasjon, med særlig spisskompetanse mot teknologiområdene prosess-/bioindustri, energi (vannkraft, hydrogen) samt vareproduksjon (teknisk optimalisering).

 

Våre konsulenter har kompetanse tilpasset oppgaven; teknisk og kommersiell kompetanse, strukturert metodikk og vi liker å kalle oss; "erfarne verdiskapere i industriens tjeneste". Kompetanse og nettverk gjør oss i stand til å møte oppdragsgivers mål til verdiskapning ved å levere partnerskap til teknisk utvikling og realisering av nye industrielle prosesser og produkter.
 

Vi jobber også mye med rådgivning og interimledelse over hele landet. Interimledelse gir tilgang til lederkompetanse i en avtalt periode og innebærer rask tilgang til våre ressurser for kunden.

 

Periti´s interimkonsulenter har relevant og lang erfaring relatert til ledelse, kriseledelse, snuoperasjoner, strategisk endring, nysatsning, prosjektledelse, forsyningskjede, innkjøp, økonomi og finans.

Vi har i tillegg til egne konsulenter stor bredde og kapasitet gjennom våre samarbeidspartnere i form av  enkeltleveranser og/eller prosjektteam.

Kjell Simonsen, Daglig leder

Om oss

OM OSS

Etablert i 2015

 

Erfarne frittstående konsulenter som har operativ og virkelighetsnær erfaring.


Bemanner prosjekter og prosesser med egne konsulenter, fra vårt nettverk eller via samarbeids-selskaper.


Hovedfokus: Prosess- og bioindustri, annen industri, rådgivning og interimledelse.


Eies av 5 seniorkonsulenter  med lik eierandel inklusiv selskapets egne aksjer.


Fokusområder: Oslo, Buskerud, Telemark, Vestfold og Agder. Medlem av industriklynger på Sørlandet og i Telemark som: Powered by Telemark, EYDE-nettverket samt Grenland Næringsforening.

Tjenester

KUNDER OG REFERANSER

Våre kunder er ofte store, internasjonale foretak innen industri, produksjon, forskning eller andre tekniske fagområder, der hvor det er behov for tung faglig kompetanse.

SAMARBEIDS-PARTNERE

Våre konsulenter samarbeider tett med våre samarbeidspartnere innen nyskaping, investering, omlegging og forandring mot prosess- og bioindustri, annen industri og innovasjon.

TJENESTER OG FAGOMRÅDER

Våre konsulenter har erfaring og kompetanse innenfor både generelle og spesialiserte fagområder. Om nødvendig setter vi sammen større tverrfaglige team med spesialister for å løse de utfordringene du måtte ha.

KONTAKT

Vennligst ta kontakt her!

+47 91 12 11 00

Vi befinner oss på Herøya i Porsgrunn

Dine detaljer er sendt!

Kontakt
bottom of page