© 2019 | mm4 Partners AS - m. +47 90 13 77 11

VERDISKAPENDE TJENESTER FOR INDUSTRIEN

TJENESTE- OG FAGOMRÅDER

PERITI

Nettverksbasert
Tilknyttede seniorkonsulenter med bakgrunn og erfaring som ledere og teknologer.


Frittstående seniorer

  • Kompetanse tilpasset oppgaven

  • Teknisk kompetanse og strukturert metodikk

  • Erfarne verdiskapere i industriens tjeneste
     

Kompetanse og nettverk gjør oss i stand til å møte oppdragsivers mål til verdiskapning ved å levere:
 

Partnerskap til teknisk utvikling og realisering av nye industrielle prosesser og produkter.


Nøkkelpersonell til prosjektgjennomføring av nye produksjonsprosesser,og til utvikling-,  modifisering og revisjon av etablerte produksjonsprosesser.

Kjell Simonsen, CEO

OM OSS

Etablert i 2015


Medlem av Industrial GreenTechEYDE-nettverket, Telemark Offshore og Vannklyngen.


Kompetansemegler i Telemark fra 2017.


Erfarne frittstående konsulenter som har operativ og virkelighetsnær erfaring.


Bemanner prosjekter og prosesser med egne konsulenter, fra vårt nettverk eller via TS Group´s omfattende konsulentbasis og samarbeidsselskaper.


Hovedfokus: Prosess- og Bioindustri, Annen Industri og Innovasjon.


Eies 51% av TS Group i Skien som er en del av Telemark Group.


Fokusområder: Telemark, Vestfold, Buskerud og Agder

 
 

KUNDER OG REFERANSER

Våre kunder er ofte store, internasjonale foretak innen industri, produksjon, forskning eller andre tekniske fagområder, der hvor det er behov for tung faglig kompetanse.

SAMARBEIDS-PARTNERE

Våre konsulenter samarbeider tett med våre samarbeidspartnere innen nyskaping, investering, omlegging og forandring mot prosess- og bioindustri, annen industri og innovasjon.

TJENESTER OG FAGOMRÅDER

Våre konsulenter har erfaring og kompetanse innenfor både generelle og spesialiserte fagområder. Om nødvendig setter vi sammen større tverrfaglige team med spesialister for å løse de utfordingene du måtte ha.

TS-GROUP

TS Group AS eier 51% av Periti og er et multidisiplin industri – og oljeserviceselskap med kontorer i Skien, Molde, Stavanger, Herøya Industripark og Arendal. Selskapet ble startet i 2005, har lokalt eierskap og i dag ca. 300 ansatte. 

KONTAKT

Vennligst ta kontakt her!

+47 91 12 11 00

Vi befinner oss i Skien, Herøya i Porsgrunn og i Arendal.