VERDISKAPENDE TJENESTER FOR INDUSTRIEN

TJENESTE- OG FAGOMRÅDER

PERITI

Nettverksbasert
Tilknyttede seniorkonsulenter med bakgrunn og erfaring som ledere og teknologer.


Frittstående seniorer

  • Kompetanse tilpasset oppgaven

  • Teknisk kompetanse og strukturert metodikk

  • Erfarne verdiskapere i industriens tjeneste
     

Kompetanse og nettverk gjør oss i stand til å møte oppdragsivers mål til verdiskapning ved å levere:
 

Partnerskap til teknisk utvikling og realisering av nye industrielle prosesser og produkter.


Vi har nøkkelpersonell til prosjektgjennomføring av nye produksjonsprosesser, og til utvikling-,  modifisering og revisjon av etablerte produksjonsprosesser.

Vi har i tillegg til våre konsulenter stor bredde og kapasitet gjennom våre samarbeidspartnere gjennom enkeltleveranser og/eller i form av prosjektteam.

Kjell Simonsen, CEO

OM OSS

Etablert i 2015


Medlem av Industrial GreenTechEYDE-nettverket, GIC (Green Industry Cluster) og Vannklyngen.


Kompetansemegler i Telemark fra 2017.


Erfarne frittstående konsulenter som har operativ og virkelighetsnær erfaring.


Bemanner prosjekter og prosesser med egne konsulenter, fra vårt nettverk eller via samarbeids-selskaper.


Hovedfokus: Prosess- og Bioindustri, Annen Industri, 

Innovasjon og annen rådgivning.


Eies 75% av 5 av konsulentene i Periti, mens de resterende 25% eies av TS Group i Skien.


Fokusområder: Oslo, Buskerud, Telemark, Vestfold og Agder.

 
 

KUNDER OG REFERANSER

Våre kunder er ofte store, internasjonale foretak innen industri, produksjon, forskning eller andre tekniske fagområder, der hvor det er behov for tung faglig kompetanse.

SAMARBEIDS-PARTNERE

Våre konsulenter samarbeider tett med våre samarbeidspartnere innen nyskaping, investering, omlegging og forandring mot prosess- og bioindustri, annen industri og innovasjon.

TJENESTER OG FAGOMRÅDER

Våre konsulenter har erfaring og kompetanse innenfor både generelle og spesialiserte fagområder. Om nødvendig setter vi sammen større tverrfaglige team med spesialister for å løse de utfordingene du måtte ha.

KONTAKT

Vennligst ta kontakt her!

+47 91 12 11 00

Vi befinner oss på Herøya i Porsgrunn

Dine detaljer er sendt!