STYRE OG LEDELSE

Styret har lang og bred erfaring fra ledelse, drift, prosjektarbeid og utvikling av ulike selskaper, også gjennom styrearbeid.

Tomas Vigeland

Styreformann

tomas.vigeland@periti.no

+47 992 82 207

Kjell Simonsen

Daglig leder/Styremedlem

kjell.simonsen@periti.no
+47 911 21 100

Knut Harg

Styremedlem

knut@harg.no
+47 900 26 220

Knut Kristian Osnes

Styremedlem

knut.osnes@periti.no
+47 991 57 478

Øystein Olsen

Styremedlem

© 2019 | mm4 Partners AS - m. +47 90 13 77 11